karta dań

Hot drinks

Lipton Tea (250 ml)

5,00 zł

Coffee MK CAFE - CAFE AMERICANO (200 ml)

7,00 zł

Coffee Espresso with plenty of water

Coffee MK CAFE - ESPRESSO (50 ml)

7,00 zł

Strong, black coffee

MK CAFE - CAPPUCCINO (200 ml)

8,00 zł

Coffee Espresso with milk foam

Coffee MK CAFE - LATTE MACCHIATO (200 ml)

10,00 zł

Coffee Espresso with milk and foam on top (200 ml)

Hot chocolate (250 ml)

6,00 zł